14 września 2021

Obowiązki podatkowe w przypadku odziedziczenia nieruchomości

Udostępnij!

Każdy kto nabędzie nieruchomość, jest zobowiązana zgłosić ten fakt nie tylko do Urzędu Skarbowego ale też właściwemu organowi podatkowemu, z uwagi na obowiązujący podatek od nieruchomości.

Nabycie nieruchomości należy zgłosić poprzez złożenie informacji we właściwym urzędzie gminy lub miasta na udostępnionym formularzu.

Formularz informacji, w którym podajemy wszystkie niezbędne dane do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości, należy złożyć w urzędzie w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku opłacenia podatku od nieruchomości. Termin ten liczymy od dnia nabycia spadku a nie od dnia wydania postanowienia spadkowego lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Na podstawie tej informacji organ podatkowy ustala wysokość podatku od nieruchomości, o czym informuje podatnika przesyłając mu decyzję. W decyzji podane są informacje nie tylko o wysokości podatku od nieruchomości, ale także o terminie, w jakim należy ten podatek opłacić.

Osoby fizyczne będąca właścicielem nieruchomości opłacają podatek w czterech ratach, których terminy płatności przypadają na 15 dzień marca, maja, września oraz listopada roku podatkowego. Możliwe jest również uregulowanie całej należności w jednej racie.

UWAGA! Zwracam uwagę, iż niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia nieruchomości stanowi naruszenie przepisów kodeksu karnego skarbowego, za co podatnik może ponieść odpowiedzialność karną skarbową. Warto zatem nawet przed zakończeniem postępowania spadkowego, skontaktować się z urzędem gminy lub miasta celem ustalenia warunków płatności tego podatku do czasu uregulowania formalności, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych nieprzyjemności związanych z postępowaniem egzekucyjnym w administracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *