13 sierpnia 2021

Jaki dokument potwierdza moje prawo do spadku?

Udostępnij!

Wprawdzie momentem nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia jest data śmierci spadkodawcy to jednak sam fakt spadkobrania należy odpowiednio udokumentować. W tym celu koniecznie jest przeprowadzenie postępowania sądowego w którym uzyskamy Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub udanie się do kancelarii notarialnej celem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. 

Te dwa dokumenty mają charakter równorzędny zatem, gdy uzyskamy jeden z nich formalnie posiadamy udokumentowane nabycie majątku spadkowego. Obydwa te dokumenty mają taką samą moc prawną i uprawniają do załatwiania wszelkich formalności związanych z masą spadkową, np. dokonywania wpisu do ksiąg wieczystych dziedziczonych nieruchomości, ale też przesądzają o obowiązku zgłoszenia do urzędu skarbowego faktu nabycia spadku. 

Warto wiedzieć, iż w przypadku postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku postanowienie to powinno być zaopatrzone w klauzulę prawomocności. W sytuacji gdy w postępowaniu sądowym uczestniczyło kilku uczestników, postanowienie sądowe może zostać zaskarżone przez pozostałe osoby, będące uczestnikami postępowania. Zatem dopiero postanowienie z klauzulą prawomocności, którą nadaje – na wniosek strony – sąd jest dokumentem niepodważalnym. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *