27 września 2021

Jak wypłacić pieniądze z OFE ?

Udostępnij!

OFE dokonuje wypłaty w terminie 30 – 90 dni od wpływu dokumentów, warto zatem dobrze przygotować wniosek oraz dokumenty, aby przyspieszyć uzyskanie należnych pieniędzy. Poniżej prezentujemy pełną procedurę wypłacania środków.

Pierwszym krokiem, jest ustalenie w ZUS czy spadkodawca, w chwili śmierci był członkiem OFE oraz do jakiego Otwartego Funduszu Emerytalnego odprowadzał składki. Pomimo, że procedury stosowane przez fundusze są niemalże tożsame, konieczne jest ustalenie konkretnego podmiotu do którego skierujemy swoje roszczenie.

Po ustaleniu właściwego podmiotu należy ustalić krąg osób, które mogą z takim wnioskiem wystąpić. Wskazujemy, iż po pieniądze do OFE zgłosić się mogą następujące podmioty:

1. współmałżonek, pozostający we wspólności majątkowej ze zmarłym

2. osoby uposażone przez zmarłego

3. spadkobiercy.

Drugim krokiem, zbliżającym nas do wypłaty środków jest przygotowanie podstawowych dokumentów:

1. odpis aktu zgonu członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),

2. odpis aktu małżeństwa członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),

W przypadku byłych małżonków: prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),

– dokument, który określa podział środków z rachunku OFE, które członek funduszu zgromadził w trakcie trwania ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej np. ugoda zawarta przed sądem, umowa pomiędzy małżonkami (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie); jeśli nie posiadasz takiego dokumentu skorzystaj z jednego z oświadczeń:

– oświadczenie  o stosunkach majątkowych w trakcie trwania małżeństwa do czasu rozwodu lub

– oświadczenie  współmałżonka, który po rozwodzie nie podzielił środków na rachunku OFE zgromadzonych w czasie ustawowej wspólności majątkowej.

3. kopia dokumentu tożsamości beneficjenta (potwierdzona notarialnie),

4. oświadczenie o sposobie wypłaty środków,

5. W przypadku spadkobierców: postanowienia sądu w sprawie podziału spadku (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza (również oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia),

– kopie dokumentów tożsamości osób uprawnionych do otrzymania środków z OFE z tytułu postępowania spadkowego (potwierdzone notarialnie); w przypadku niepełnoletnich spadkobierców dołącz dodatkowo oryginały lub kopie potwierdzone notarialnie:

–  odpisy ich aktów urodzenia,

 – oświadczenia o prawnej opiece nad niepełnoletnimi oraz,

 – dokument tożsamości prawnego opiekuna,

Przypominamy, że pieniądze dziedziczone z OFE podlegają opodatkowaniu, zatem od wypłaty pobierany jest podatek dochodowy w wysokości 18%.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dziedziczenia środków OFE i ZUS, przeczytaj inne wpisy na naszym blogu, lub napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *