13 sierpnia 2021

Jak stwierdzić nabycie spadku?

Udostępnij!

Istnieją dwie możliwości stwierdzenia nabycia spadku: 

1. Droga sądowa – poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. 

Wniosek składamy  w  sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Wniosek powinien wskazywać osoby będące spadkobiercami oraz osobę spadkodawcy. Należy pamiętać o dołączeniu odpowiednich dokumentów w postaci odpisów aktu stanu cywilnego na wykazanie przynależności do grona spadkobierców ustawowych oraz ewentualny testament w przypadku dziedziczenia testamentowego.

Sąd wyda  postanowienie  o  stwierdzeniu  nabycia  spadku, które po uprawomocnieniu się stanowić będzie dokument potwierdzający nasze prawo do spadku. 

Opłata od wniosku sądowego to łączna kwota 100 zł. 

2. Wizyta u notariusza – w przypadku wyboru notariusza do stwierdzenia nabycia spadku nie jesteśmy związani właściwością ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. 

Także przed notariuszem zobowiązani jesteśmy przedstawić odpowiednie dokumenty wykazane powyżej na wykazanie odpowiednich faktów. 

Notariusz  sporządzi i wyda akt  poświadczenia dziedziczenia – który jest równoważny z prawomocnym postanowieniem 

Droga notarialna jest szybszą drogą uzyskania potwierdzenia nabycia spadku, która jednak również wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty. Niezbędnym warunkiem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia jest obecność wszystkich osób, które mogą być spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi. Poza tym osoby te muszą być zgodne co do osób dziedziczących oraz wysokości przypadających im udziałów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *