02 października 2021

Ile kosztuje postępowanie spadkowe? O opłatach sądowych w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku słów kilka

Udostępnij!

Przeprowadzenie sprawy sądowej, związane jest z koniecznością spełniania wymogów formalnych wniosku inicjującego postępowanie. Jednym z podstawowych wymogów formalnych każdego pisma wszczynającego postępowanie jest uiszczenie opłaty. Podstawą do ustalenia przewidywanych kosztów postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku jest Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.).


Wstępne koszty obejmują opłatę od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, która wynosi 100 zł. Przy czym zwracamy uwagę, że jeśli wniosek dotyczyć będzie stwierdzenia spadku po kilku osobach wówczas opłata ta będzie wynosiła wielokrotność ww. kwoty.
Ponadto konieczne jest uiszczenie opłaty w kwocie 5 zł za wpis do rejestru spadkowego. Analogicznie jak w przypadku ww. opłaty, jeśli wniosek dotyczyć będzie stwierdzenia spadku po kilku osobach wówczas opłata ta będzie wynosiła odpowiednią wielokrotność ww. kwoty.
Jeśli w ramach postępowania Sąd będzie odbierał od Spadkobierców oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, za przyjęcie każdego oświadczeni należy także uiścić opłatę w wysokości 100 zł. Obowiązek ten nie powstanie, jeśli w ramach postępowania będziemy wyłącznie stwierdzali krąg spadkobierców już po terminie do złożenia stosowanych oświadczeń.
Powyższe koszty są tak zwanymi kosztami podstawowymi wiązanymi z postępowaniem, ponadto jednak w toku postępowania spadkowego mogą pojawić się dodatkowe wydatki związane np. z koniecznością doręczenia korespondencji uczestnikowi postępowania za pośrednictwem komornika, kosztami ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika, czy kosztami sporządzenia przez biegłego opinii sądowej. Zdarza się również, iż konieczne może być zamieszczenie ogłoszenia w prasie o toczącym się postępowaniu sądowym, co również będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami. Koszty te uzależnione są od wielu okoliczności, zatem ich ustalenie następuje w sposób indywidualny.
Wskazujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, w przypadku gdy poniesienie ww. opłat nie jest możliwe z uwagi na trudną sytuację majątkową. Sąd uwzględniając przedmiotowy wniosek orzeka o poniesieniu kosztów przez Skarb Państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *