02 września 2021

Dziedziczenie środków na kontach ZUS i OFE

Udostępnij!

W związku z wątpliwościami dotyczącymi dziedziczenia środków gromadzonych na rachunkach ZUS i OFE w dniu dzisiejszym wyjaśniamy zasady dziedziczenia tego aktywa.

Na początku należy zwrócić uwagę, że tylko część składek emerytalnych podlega dziedziczeniu. Dziedziczenie dotyczy tych składek, które trafiają do II filaru, czyli na konto emerytalne w OFE oraz tzw. subkonto w ZUS. Natomiast pieniądze zgromadzone na podstawowym koncie w ZUS nie są dziedziczone. Jeżeli zmarły od początku odkładał składki tylko do ZUSu (I filar), to jego pieniądze nie podlegają dziedziczeniu.

Subkonto to część konta ubezpieczonego. Prowadzone jest przez ZUS dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz dla osób, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE. Środki na subkoncie podlegają podziałowi m.in. w przypadku śmierci osoby, dla której prowadzone jest subkonto. W sytuacji śmierci takiej osoby środki z subkonta zostaną przekazane osobom uprawnionym.

Osoba zmarła, która przystępowała do OFE mogła wskazać jedną lub więcej osób, którym będą przysługiwały zgromadzone przez nią środki po jej śmierci. Gdy zmarły miał subkonto w ZUS i jednocześnie był członkiem OFE to proces podziału środków rozpoczyna się w otwartym funduszu emerytalnym.

W razie śmierci członka OFE połowa składek zgromadzonych w czasie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej trafia na konto w OFE lub subkonto w ZUS jego żyjącego małżonka. Reszta środków jest wypłacana osobom wskazanym przez zmarłego w umowie zawartej z funduszem.

Brak wskazania osoby uposażonej powoduje konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego, co tej części do środków, które nie zostały przekazane małżonkowi. Aby uzyskać wypłatę środków z OFE należy poinformować fundusz o śmierci osoby, która była członkiem OFE. Do funduszu do którego należała ta osoba należy złożyć wniosek z odpowiednimi dokumentami, a przede wszystkim aktem zgonu, gdyż OFE sam nie zgłosi się do spadkobiercy. Po otrzymaniu informacji o śmierci członka OFE podzieli środki zgodnie z dyspozycją złożoną przez członka OFE.

Następnie, w ciągu 14 dni od dokonania tego podziału, otwarty fundusz emerytalny powinien poinformować ZUS o osobach, na których rzecz podzielił środki zgromadzone na rachunku w OFE, oraz o ich udziale w tych środkach.

Pieniądze z subkont podlegają dziedziczeniu na takich samych zasadach, jak składki w OFE zatem w ten sam sposób ZUS podzieli środki zapisane na subkoncie – w terminie 3 miesięcy od momentu wpływu zawiadomienia o podziale środków z OFE.

2 odpowiedzi na “Dziedziczenie środków na kontach ZUS i OFE”

  • Żaneto, zakres dokumentów zależy od tego jaki masz status w tym postępowaniu:
   a. małżonka osoby zmarłej,
   b. osoby wskazanej przez spadkobiercę czy też
   c. spadkobiercy.
   W każdym z tym przypadków konieczne jest posiadanie oryginału odpisu aktu zgonu członka OFE – co już wiesz – o pozostałych dokumentach i procedurze składania wniosku piszemy w naszym dzisiejszym artykule zapraszamy do lektury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *