13 października 2021

Czy zachowek podlega opodatkowaniu?

Udostępnij!

Zachowek zasadniczo podlega takim samym zasadom opodatkowania jak spadek.

Zatem obowiązek zapłaty podatku nie powstaje, gdy wartość otrzymanej kwoty tytułem zachowku nie przekracza kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn, która w chwili obecnej wynosi 9.637 zł dla pierwszej grupy podatkowej.

Zwracamy uwagę, że wskazane powyżej kwoty obowiązują w 2021 roku, w latach kolejnych zalecamy zweryfikowanie ich wysokości w obowiązujących przepisach w tym w Ustawie o podatku od spadków i darowizna.

Jeśli kwota zachowku przekracza kwotę wolną od podatku ale nie przekracza kwoty 10.278 zł – należny dla Urzędu Skarbowego podatek wynosi 3%. Wraz ze wzrostem kwoty uzyskiwanej przez nas z tytułu zachowku rośnie stawka podatkowa, albowiem jeśli kwota ta jest większa niż 10.278 zł, a mniejsza niż 20.556 zł to podatek wynosi 308,30 zł i 5% od nadwyżki ponad kwotę 10.278 zł. Jeśli natomiast kwota zachowku przekracza kwotę 20.556 zł to podatek wynosi 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł.

Także przy zachowku obowiązują przepisy, które nawet, gdy kwota zachowku jest większa, niż kwota wolna od podatku zapłaty umożliwiają uniknięcie opłacania należności podatkowych. Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od zachowku należy wystarczy dokonać wymaganego przez przepisy zgłoszenia w ustawowym terminie. Osoby należące do tzw. zerowej grupy podatkowej (tj.: małżonek, małżonka, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, pasierbica, rodzeństwo, ojczym i macocha) mogą uniknąć zapłaty podatku od zachowku spełniając dodatkowy warunek, tj. dokonując zgłoszenia do urzędu skarbowego na specjalnym druku, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania zachowku.

Sposób obliczania terminu do złożenia zgłoszenia do Urzędu Skarbowego to podstawowa różnica pomiędzy podatkiem od spadku i podatkiem od zachowku. Wprawdzie w obu przypadkach mamy do czynienia z koniecznością zachowania 6-miesięcznego terminu, ale początek jego biegu następuje w innych momentach. Osoba uprawniona do zachowku nie uzyskuje własności rzeczy czy praw majątkowych z chwilą otwarcia spadku. Obowiązek podatkowy powstaje więc nie wraz ze śmiercią spadkodawcy (chwilą otwarcia spadku) ani nie z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku. Termin dla otrzymującego zachowek zaczyna biec dopiero z chwilą przeniesienia własności danej rzeczy na osobę uprawnioną do zachowku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *