24 września 2021

Czy posiadanie podlega dziedziczeniu?

Udostępnij!

Na samym początku pragniemy wskazać, że w skład spadku wchodzą wszelkie prawa majątkowe zmarłego, nadto rozszerzono zakres dziedziczenia o wszelkie sytuacje prawne (majątkowe) – art. 922 kodeksu cywilnego.

Posiadanie to przede wszystkim stan faktyczny. Jednakże kwalifikujemy je jako sytuację prawną o charakterze majątkowym. Posiadanie korzysta z ochrony prawnej przed samowolnym naruszeniem, a nadto na jego tle mogą powstać różnego rodzaju roszczenia i uprawnienia. W przypadku posiadania samoistnego może ono doprowadzić do nabycia prawa własności.

Powyższe cechy stanu jakim jest posiadanie sprawiają, że każde posiadanie wchodzi w skład spadku.

Dziedziczenie posiadania rzeczy polega na przejściu na spadkobierców, z chwilą śmierci spadkodawcy wszystkich skutków prawnych, jakie wynikały z jej posiadania przez spadkodawcę. Nie jest to zależne od tego, czy spadkobierca faktycznie włada tą rzeczą. Zatem nawet w przypadku, gdy nie dojdzie do faktycznego objęcia danej rzeczy we władanie spadkobiercy nabywają prawa przysługujące spadkodawcy.

Przykładem dodatkowych uprawnień nabywanych przez spadkobierców będą także roszczenia posesoryjne czyli służące ochronie posiadania oraz uprawnienia do pobierania pożytków i żądania zwrotu nakładów, roszczenia odszkodowawcze, czy też roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Szczególną uwagę zwracamy jednakże na posiadanie samoistne, gdzie spadkobiercy, którzy obejmują we władanie daną rzecz znajdują się w korzystniejszej sytuacji prawnej – czego najlepszym przykładem jest zasiedzenie.  W takim przypadku np. z faktu długiego nieprzerwanego posiadania nieruchomości przez zmarłego, spadkobierca może uzyskać korzyść majątkową, jeśli sam będzie dalej posiadać samoistnie nieruchomość. Spadkobierca, który obejmie w posiadanie nieruchomość dolicza bowiem posiadanie spadkobiercy do swojego okresu posiadania. Tym samym może dojść do sytuacji, że niedługo po śmierci spadkodawcy spadkobierca nabędzie własność nieruchomości w dużej części dzięki posiadaniu jej przez kilkanaście (kilkadziesiąt) lat przez zmarłego.

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy w ramach spadku nabyłeś prawo posiadania, lub masz inne wątpliwości związane z tym tematem, zgłoś potrzebę dodatkowej pomocy prawnej korzystając z formularza poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *