26 sierpnia 2021

Co stanowi podstawę obliczenia podatku od spadku?

Udostępnij!

Podstawę opodatkowania w przypadku spadków stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów. Podstawę te nazywamy “czystą wartością”.

Zatem szacujemy wartość wszystkich składników majątkowych, które nabyliśmy w ramach spadku, a w sytuacji gdy w skład spadku wchodziły też długi i ciężary pomniejszamy tę wartość.

Wskazuję, iż do długów i ciężarów zalicza się m. in: koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku. Ponadto możemy wliczyć poniesione przez nas koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie.

Od wartości spadku należy odliczyć także koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania zapisów i poleceń zamieszczonych w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku.

Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której należy nabywca. Wyróżniamy następujące grupy podatkowe:

Grupa I: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.

Grupa II: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

Grupa III: inni nabywcy.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1043).

Powyższy tekst ma charakter informacyjny, przed podjęciem czynności związanych ze zgłoszeniem do urzędu skarbowego nabytego spadku skorzystaj z porady prawnej uwzględniającej indywidualne okoliczności Twojej sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *